Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider for Silsand , Gryllefjord , Sifjord  Stonglandseidet og Skaland legekontor.  

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontorene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

ÅPNINGSTIDER LEGEKONTOR

Silsand               Hverdager                  8-15.30

Gryllefjord          mandag og torsdag    9.30-14.00

Sifjord                onsdag                       8-15.30

Skaland             onsdag og fredag       8-15.30      

Stonglandseidet  mandag og torsdag   8-15.30

Mere informasjon om åpningstider under KONTAKT OSSViktig informasjon

12. oktober 2016 kl. 16:34

INFLUENSAVAKSINE

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2016/2017

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine: ? Alle fra og med fylte 65 år ? Beboere i omsorgsbolig og sykehjem ? Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon ? Barn og voksne med: o diabetes mellitus, type 1 og 2 o kronisk lungesykdom (inkludert astma) o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon o kronisk leversvikt o kronisk nyresvikt o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet o nedsatt immunforsvar o svært alvorlig fedme (KMI over 40) o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse): ? Helsepersonell som har pasientkontakt ? Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar ? Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser