Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider for Silsand , Gryllefjord , Sifjord  Stonglandseidet og Skaland legekontor.  

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontorene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

ÅPNINGSTIDER LEGEKONTOR

Silsand               Hverdager                  8-15.30

Gryllefjord          mandag og torsdag    9.30-14.00

Sifjord                onsdag                       8-15.30

Skaland             onsdag og fredag       8-15.30      

Stonglandseidet  mandag og torsdag   8-15.30

Mere informasjon om åpningstider under KONTAKT OSSViktig informasjon

13. juni 2016 kl. 08:50

Informasjon om legedekning i sommerferien 2016 for legekontorene på Stonglandseidet, Skaland, Gryllefjord, Sifjord og Silsand.

 

I forbindelse med avvikling av ferie for leger og hjelpepersonell ved Senjalegen avd. Silsand legekontor/utekontor, vil utekontorene bli stengt noen uker.

 

Lokalkontorene har sommerstengt i følgende uker:

Sifjord legekontor i uke: 29-30-31-32-33

Gryllefjord legekontor i uke: 29-30-31-32

Skaland legekontor i uke: 27-28-29-30

Stonglandseidet legekontor i uke: 30-31-32-33

 

Silsand legekontor vil ha vanlig åpningstid hele sommeren:

Mandag-fredag kl:08.00-15.30 (telefontid 9-11.00 og 12-14.00)

 

Sentralbord: 77883000

Ø-hjelp hverdager kl. 08.00-15.30: 77883020

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl: 15.30, ring Interkommunal legevakt på tlf. 77871400 eller ved medisinsk nødhjelp ring 113