Senteret sitt bannerbilde

Laboratoriet

Prøvetaking avtales med hjelpepersonell på forhånd. Du kan betille time for dette via nettsiden eller telefon.  Du trenger ikke time for blodprøvetaking om du har vært til konsultasjon hos lege samme dag.

Som regel tar legen kontakt kun når et prøvesvar trenger oppfølging. Legen vil i så fall ta kontakt enten via brev eller telefon. Det tar som oftest 1 uke fra prøven er tatt til vi får prøvesvaret, og ca.1-2 uker i tillegg før legen har anledning til å ta kontakt. Det vil si at hvis du ikke har hørt noe i løpet av 2-3 uker, så var prøvesvaret ditt etter all sannsynlighet normalt.