Senteret sitt bannerbilde

Skiftestue

Skiftestuen utfører ulike prosedyrer som :

 · 24 timers blodtrykksmåling

·  Spirometri

·  PEF-måling

·  Ekg (elektrokardiogram)

 · Intravenøs behandling

·  Vaksinasjon

·  Blodtransfusjon  

 For de ovenstående prosedyrer må pasienter henvises via fastlege.

Prosedyrer uten henvisning fra fastlege:

 ·  Sårskifte

 ·  Injeksjoner

·   Suturfjerning

·   Blodtrykksmåling

 ·  Gipsing ·         m.m.